Светла и сенке медицине

Четврто издање збирке радова под називом „Светла и сенке медицине” (прво се појавило у штампи далеке 1978.г.) излази на светлост дана у част и сећање на моје учитеље проф. др Драгана Давидовића и проф. др Јездимира Здравковића. Њихова почетна идеја, која чини основ овог рукописа, била је потстакнута противуречностима које је условила диференцијација у медицини и њено цепање на уске специјализације у којима приоритет у третману има болесни орган а не болестан човек. Несумњив прогрес у процесу  иференцијације медицине метафорично смо назвали „светла”, а проблеме који су произилазили из самог процеса парцијализације болесника назвали смо „сенкама”.

Преузмите кљигу