Tagged: Библиотека «др Вићентије Ракић» Параћин

Светла и сенке психијатрије

Несумљив прогрес у процесу диференцијације психијатрије метафорично смо назвали „светлима“ а проблеме који су произилазили из самог процеса парцијализације болесника назвали смо „сенкама“.