Category: Радови

Мрежа насеља општине Параћин

Дипломски рад Бојане Миленковић о мрежи насеља општине Параћин „Овај дипломски рад има за циљ приказивање основне карактеристике мреже насеља на простору општине Параћин, сагледане кроз више различитих нивоа који се односе на: просторну дистрибуцију...

Лебина

Територија општине Параћин захвата део средњег Поморавља, између обронака планина Јухор(774 м) на западу и Кучајских планина(1284 м) на истоку. Простире се на површини од 542 км2. Граничи се са севера општинама Ћуприја и...