Личност, рад и педагошке идеје Вићентија Ракића

Жаклина Михајловић је као дипломски рад на филозофском факултету у Нишу радила  тему
„Личност, рад и педагошке идеје Вићентија Ракића“.

[button size=“normal“ type=“default“ value=“Преузмите електорнску верзију“ href=“http://media.nbvrakic.org.rs/2013/07/vicentije-rakic.pdf“]