Tagged: Параћин

Мрежа насеља општине Параћин

Дипломски рад Бојане Миленковић о мрежи насеља општине Параћин „Овај дипломски рад има за циљ приказивање основне карактеристике мреже насеља на простору општине Параћин, сагледане кроз више различитих нивоа који се односе на: просторну дистрибуцију...