ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД СА ДЕЦОМ

Дечје одељење је потпуно заокружен библиотечки простор, прилагођен потребама најмлађих читалаца и школске деце. Они врло радо долазе, проводе време, читају дечју периодику, а на располагању им је коришћење рачунара.

Обухвата децу предшколског узраста и ученике основних школа до 15 година. Ту је смештен књижни фонд у отвореном приступу, референсна збирка, читаоница, збирка књига за децу и родитеље, интернет кутак, просторија за индивидуални, креативни или стручни рад са децом. Приступ књигама је слободан и оне се позајмљују на кућно коришћење. У просторији се користи и приручна литература и дечји часописи Политикин забавник, Мали забавник, Историја.

Школска лектира је издвојена као посебна колекција и омогућује лако сналажење корисника и долажење до тражене књиге. Остали фонд је урађен по стручној класификацији.

Приновљене књиге посебно се излажу па корисници лако и брзо долазе до информација о новим насловима дечје и литературе за тинејџере. Услуге овог одељења користи велики број деце. Већина њих користи услуге бесплатно или по повлашћеним условима, колективно чланство. Право на бесплатно чланство имају деца до поласка у школу. Рад Дечјег одељења је полу – аутоматизован. Приступањем Библиотеке ВБС, формиран је електронски каталог у систему COBISS.RS са свим библиографским и садржинским информацијама о публикацијама које Дечје одељење има. Приступање COBISS позајмици се очекује у предстојећем периоду.

Дечје одељење има изузетну сарадњу са дечјим вртићем и школама на плану реализације програма популарисања књиге и развијања читалачких навика.