ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД СА ОДРАСЛИМ КОРИСНИЦИМА

Позајмно одељење за рад са одраслим корисницима највеће је одељење Библиотеке. Располаже савременом и функционалном опремом која омогућује добар смештај књига, комуникацију са корисницима и прописане услове за рад.

Позајмно одељење пружа услуге корисницима старијим од 15 година. То су ученици средњих школа, студенти и веома хетерогена структура одраслих корисника и по занимањима и по старосној доби. Приступ књигама и каталозима је слободан, тако да сваки читалац према свом интересовању може наћи жељену књигу. У сваком тренутку корисник се може обратити библиотекару за помоћ, препоруку или упућивањем у УДК распоред књига на полициама.

Набавка књига је координирана и примерена потребама корисника. Остварује се директном сарадњом са одељењима на којима се прате интересовања и захтеви читалаца. Библиотека настоји да прати текућу књижну продукцију и за своје кориснике обезбеди актуелну литературу.

 

На позајмном одељењу можете наћи дела домаће и стране књижевности, класична дела светске књижевности, нове актуелне наслове, књиге из популарне психологије, филозофије, религије, медицине итд…

Стручна обрада књига се заснива на стандардизованој обради библиотечко-информационе грађе и извора. Свака књига добија инвентарни број, сигнатуру, класификацију по УДК систему, ауторску и предметну одредницу, библиографски опис, обележје фонда коме припада, као и број у електронској бази података. Поступак обраде је потпуно аутоматизован па се књиге врло брзо стављају на увид и коришћење. Према савременим и јединственим каталошким принципима формиран је општи алфабетски каталог који садржи целокупни фонд Одељења, а истовремено систематизован према научним и стручним дисциплинама. Овај својеврсни информациони систем омогућује комуникацију корисника са књижним фондом и пружа информације које све публикације Библиотека поседује, која издања, преводе, дела једног аутора…

Данас, далеко брже, ефикасније и квалитетније претраживање фондова Библиотеке пружа електронска база података, односно електронски каталог.

Фонд се периодично обогаћује новим насловима. Рад са корисницима ускоро ће се аутоматизовати, а електронски каталог испуњава сваки захтев корисника у долажењу до тражене информације. Корисницима позајмног одељења пружају се следеће услуге: – издавање и препорука књига – стручна помоћ у коришћењу електронског каталога преко којег посетиоци могу да се информишу о књижном фонду Библиотеке, претражујући податке о књигама. На Одељењу се врши стручна обрада монографских публикација. Фонд Библиотеке се од 2008.год. уноси у узајамну библиографско-каталошку базу података COBISS.RS у складу са важећим међународним стандардима.

Мрежом рачунара покривена су сва одељења и процеси рада Библиотеке. То омогућује узајамно коришћење свих формираних база: монографских публикација корисничких база Дечјег, Одељења одраслих и базе завичајне грађе.