Библиотека

Библиотека се налази у центру Параћина у једноспратној згради у приземљу коју дели са осмогодишњом Музичком школом и користи заједнички улаз са њом. Зграда је под заштитом државе, има статус споменика културе.

Укупан простор који користи Библиотека је 445 м2. У библиотечке сврхе користи се само 350 квадрата, остало је нефункционални простор ( ходници и хол који користи Музичка школа ). Тај простор углавном омогућава само смештај фонда, његову позајмицу тј. коришћење ван Библиотеке и делимично у Библиотеци. Додатно отежава ситуацију и чињеница да је простор уситњен на 13 просторија које нису функционално повезане па се не може у потпуности прилагодити библиотечкој делатности.

Дечје одељење налази се у простору од 80 м2 и ту је смештен комплетан фонд као и читаоница са 12 читалачких места. Одељење одраслих на располагању има простор од 170 м2. На позајмном делу је и читаоница са 10 читалачких места и ту се одржавају културни програми. У преосталих 100 м2 је простор за завичајну збирку и фонд старе и ретке књиге, а од недавно је овде и Интернет читаоница са 5 умрежених рачунара. Посебна просторија је и Служба за набавку и обраду библиотечог материјала, затим радни простор руководиоца и просторије где је делимично периодика као и материјал са Ликовне колоније чији је организатор Народна библиотека.

Данас Библиотека свој рад остварује преко следећих одељења: Позајмног одељења за одрасле кориснике које у свом саставу има читаоницу периодике и веома богат фонд стручне књиге, Позајмног одељења за рад са децом до 14 година, затим је ту Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе и извора, Одељење Завичајне збирке са Фондом старе и ретке књиге и Служба за културно – образовну и издавачку делатност.

У могућности је да својим корисницима стави на располагање разноврстан фонд дечје књиге, значајну стручну литературу, референсну збирку, популарну белетристику, класичну литературу, а истраживачима фонд завичајне грађе. Библиотека у својим полицама има преко 100.000 књига.

У раду се примењују достигнућа савремене библиотечке праксе, стандарди, нормативи и правила, али се и значајна пажња посвећује неговању професионалног односа према корисницима (Кодекс библиотекара).

Библиотека је пуноправна чланица Виртуелне библиотеке Србије (ВБС) и корисник програма COBISS од 2008. године. Укључена је у библиотечко-информациони систем Србије. Аутоматизовала је комплетну обраду књига а ускоро ће то урадити и са позајмицом.

Библиотека и по садржају и по обиму има развијену делатност на плану организовања културних програма. Поред сталне тежње да се унапређују библиотечке услуге и проширује круг корисника, Библиотека чини покушаје и успева у томе, да се наметне и као центар локалне заједнице, као својеврсно информационо средиште.

Библиотека пружа и друге услуге у циљу спровођења културно-образовних програма, популарисања књиге и читања, организовања изложби, књижевних приредби и предавања за становништво без обзира на степен образовања, професију и старосно доба.