Јавне набавке

[iconheading type=“h3″ style=““ color=“#1e73be“]Набавка услуга– Књиговодствене услуге[/iconheading]

[iconheading type=“h3″ style=““ color=“#1e73be“]Набавка књига Бр.1/2020[/iconheading]

[iconheading type=“h3″ style=““ color=“#1e73be“]Правилник о ближем уређивању јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и посебних услуга[/iconheading]

[iconheading type=“h3″ style=““ color=“#1e73be“]Jавна набавка мале вредности бр. 01/2018[/iconheading]

[iconheading type=“h3″ style=““ color=“#1e73be“]Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ број 01/2017[/iconheading]

[iconheading type=“h3″ style=““ color=“#1e73be“]Јавна набавка број 1/2017 – Одлука и записник[/iconheading]

[iconheading type=“h3″ style=““ color=“#1e73be“]Јавна набавка број 1/2017[/iconheading]

[iconheading type=“h3″ style=““ color=“#1e73be“]Јавна набавка број 1/2016 – Одлука о додели уговора[/iconheading]
[iconheading type=“h3″ style=““ color=“#1e73be“]Јавна набавка број 1/2016 – Записник о отварању понуда[/iconheading]
[iconheading type=“h3″ style=““ color=“#1e73be“]Јавна набавка добара broj 1/2016 – “Књигe за библиотеку’’[/iconheading]
[iconheading type=“h3″ style=““ color=“#1e73be“]Јавна набавка добара – “Књигe за библиотеку’’ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ[/iconheading]
[iconheading type=“h3″ style=““ color=“#1e73be“]Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредност ЈНМБ број 01/2015[/iconheading]
[iconheading type=“h3″ style=““ color=“#1e73be“]ЈНМВ 1/2015 Јавна набавка добара – „Књигe за библиотеку“ Датум: 03.12.2015.[/iconheading]