Јавна набавка број 1/2017

Јавна набавка број 1/2017 – добра – Набавка библиотечке грађе

Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Рок за достављање понуда: 17.11.2017. до 12: 30