Јавна набавка број 1/2017

Јавна набавка број 1/2017 – добра – Набавка библиотечке грађе

Документација: Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Рок за достављање понуда: 17.11.2017. до 12: 30
[row]
[column lg=“6″ md=“6″ sm=“6″ xs=“12″ ]
[button style=“btn-primary btn-lg“ icon=“fa fa-file-text“ align=“left“ type=“link“ target=“true“ title=“Poziv za podnošenje ponude“ link=“http://media.nbvrakic.org.rs/2017/11/Poziv-za-podnošenje-ponude.pdf“ linkrel=““]
[/column]
[column lg=“6″ md=“6″ sm=“6″ xs=“12″ ]
[button style=“btn-primary btn-lg“ icon=“fa fa-file-text“ align=“left“ type=“link“ target=“true“ title=“JNMV 1.2017″ link=“http://media.nbvrakic.org.rs/2017/11/JNMV-1.2017.pdf“ linkrel=““]
[/column]
[/row]