Лебина

Територија општине Параћин захвата део средњег Поморавља, између обронака планина Јухор(774 м) на западу и Кучајских планина(1284 м) на истоку. Простире се на површини од 542 км2. Граничи се са севера општинама Ћуприја и Деспотовац, са истока општином Бољевац, са југа општинама Ћићевац, Ражањ и Варварин, а са запада општином Јагодина. Повољни физичко-географски али пре свега повољни друштвено -економски услови доприносе свеобухватном развоју општине. Има укупно 58 301 становник и густину насељености од 108 стан./км2. Ова општина обједињује 34 насеља, која су распоређена по одређеним функционалним целинама. Једно од сеоских насеља параћинске општине је и село Лебина, које је део функционалне целине „центар“