Светла и сенке психијатрије

Несумљив прогрес у процесу диференцијације психијатрије метафорично смо назвали „светлима“ а проблеме који су произилазили из самог процеса парцијализације болесника назвали смо „сенкама“.
Временом се видело да су „светла“ и „сенке“ нужан и законити процес развоја психијатријске науке, што је условило да расправа о овим питањима прерасте у разматрања основиних питања деонтологије и медицинске психологије.
Светла психијатрије су наши успеси, а сенке су наши падови, дилеме и нерасветљени, необасјани односи према душевно оболелом човеку. Увек се треба сетити речи енглеског песника Џон Геј-а: „Сeнкa дугуje свoje рoђeњe свeтлу“

Преузми кљигу