Jавна набавка мале вредности  бр. 01/2018 

 Број: ЈНМВ 1/2018  Датум:16 .11. 2018. 

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

За јавну набавку добара: “Набавка библиотечке грађе“ JАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 01/2018 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Преузми

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ