Личност, рад и педагошке идеје Вићентија Ракића

Жаклина Михајловић је као дипломски рад на филозофском факултету у Нишу радила  тему „Личност, рад и педагошке идеје Вићентија Ракића“.

Read more