ОДЕЉЕЊЕ ЗАВИЧАЈНЕ ЗБИРКЕ

Фонд Завичајног одељења представља део националног фонда за подручје Параћина. Чине га публикације које се својим садржајем односе на Параћин – грађа настала, објављена или штампана на територији Параћина независно од рођења ствараоца и стваралаштво истакнутих, културних и других јавних радника који су рођени Параћинци без обзира где сада живе и где објављују своје радове.

Завичајно одељење врши својеврсну функцију информационог система, омогућава истраживачки рад, изучавање свих видова живота, развоја и стваралаштва Параћина и околине. Незамењив је извор информација за упознавање и проучавање прошлости Параћина, за праћење савременог стваралаштва, дугорочно планирање развоја, организовање изложби, јубилеја и других пригодних манифестација везаних за Параћин, израду монографија, израду завичајних библиографија, као и популарисање нашег града и околине.