Набавка рачунарске опреме Бр.16/2021

Библиотека ,,Др Вићентије Ракић“ Параћин
Бранка Крсмановића 47, 35250 Параћин

Објављује:

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку набавке на које се ЗЈН не примењује

Набавка добара – Набавка рачунарске опреме

Бр.16/2021

[button style=“btn-default btn-lg“ icon=“glyphicon glyphicon-save“ align=“left“ type=“link“ target=“true“ title=“Преузми позив“ link=“http://media.nbvrakic.org.rs/2021/12/Poziv-za-podnosenje-ponuda-u-postupku-nabavke-na-koju-se-ZJN-ne-primenjuje-Nabavka-racunarske-opreme.pdf“ linkrel=““]