Набавка рачунарске опреме Бр.16/2021

Библиотека ,,Др Вићентије Ракић“ Параћин
Бранка Крсмановића 47, 35250 Параћин

Објављује:

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку набавке на које се ЗЈН не примењује

Набавка добара – Набавка рачунарске опреме

Бр.16/2021

Преузми позив