ОДЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРНО – ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ

Одељење за културно-образовне програме и подстицање читања задужено је за популарисање књиге и читања, подстицање књижевног стваралаштва, неговање духовне радозналости, организовање сусрета писаца са читаоцима. Можда највидљивија област рада Одељења је организовање изложби, књижевних вечери, промоција, стручних и научних трибина за одрасле, као и других акција у вези са популарисањем књиге и читања код корисника. Одељење посебну пажњу поклања раду са најмлађим корисницима Библиотеке. Врло пажљиво се осмишљавају креативно-едукативне радионице за параћинске основце.