Набавка услуга– Књиговодствене услуге Бр.1/2021

Библиотека ,,Др Вићентије Ракић" Параћин
Бранка Крсмановића 47, 35250 Параћин

Објављује:
ЗАХТЕВ

за подношење понуда у поступку набавке на које се ЗЈН не примењује

Набавка услуга– Књиговодствене услуге

Бр.1/2021
Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke na koju se ZJN ne primenjuje Nabavka knjigovodstvenih usluga 1-2021.doc