Јавна набавка

Библиотека “Др Вићентије Ракић“ огласила је јавну набавку број ЈН-01/2013, књиге за библиотеку.

[button size=“normal“ type=“default“ value=“Преузмите позив за подношење понуде“ href=“http://media.nbvrakic.org.rs/2013/11/PozivZaPodnosenjePonude.pdf“ target=“_blank“]

[button size=“normal“ type=“default“ value=“Преузмите конкурсну документацију“ href=“http://media.nbvrakic.org.rs/2013/11/javna_nabavka_br_JN-012013_1.pdf“ target=“_blank“]